FARUK HADŽIĆ

makroekonomski analitičar

Faruk Hadžić

makroekonomski analitičar

1984

Rođen 27.11.1984. godine u Tuzli

1999

Završio Osnovnu školu "Pazar", kao učenik generacije

2003

Završio Gimnaziju "Meša Selimović" u Tuzli

2007

Diplomirao za Ekonomskom fakultetu u Tuzli (Makroekonomski menadžment)

2007

Dobitnik Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli, kao i dvije Srebrene plakete (2005. i 2007.) za uspjeh tokom studija.

2014

Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (Međunarodna ekonomija)

2017

Doktorant na Ekonomskom fakultetu u Tuzli (Ekonomska teorija i politika)